Inom en snar framtid kommer även ‘ludditer’ att spåras och alla deras handlingar kvantifieras. Det enda alternativet är att skapa defensiva lagar som håller politiker till svars.

Som svar på den pågående upplösningen av NSA, så har jag hört och läst en massa om människor som diskuterar om att “gå utanför rutnätet”. Ett exempel kan vara att använda mer kontanter istället för kreditkort, inte köpa saker på nätet, ta hjälp av kryptering för sin email, etc.

Alla avsikter låter bra, men det är meningslöst.

Bildigenkänning kommer att spåra alla

Under de närmaste 2-5 år, så kommer tekniken för att kunna spåra människors ansikten från någon låg- eller hög-upplöst kamera vara tillräckligt effektiv och billig nog att spåra varenda person. Det innebär att när du tar ut pengar från en bankomat, så kommer kameran att känna igen dig, markera din tid och plats, och ladda upp den bilden till en server. Detta kommer att ske i större butiker och så småningom även i mindre butiker. Det kommer att finnas många företag som erbjuder det som en billig SaaS-lösning.

Varor som du köper kommer också att spåras. Tänk dig att du går fram till kassan på Ica och betalar för någon oskyldig produkt, som tvål. En kamera kommer då registrera ditt ansikte och även den produkt du köper, bearbeta bilden och lagra i en databas. Med tiden kommer de att förstå dina inköpsvanor och kanske använda bilden till att ändra priserna under vissa dagar. Med lagar som Patriot Act på plats, kommer den amerikanska regeringen lätt kunna utnyttja denna data och avgöra var du senast var, vad du köpte och vad dina köpvanor är. Sedan möjligheten att det kommer hit är nog inte långt borta.

*Slutsats: *Även användning av endast kontanter kommer inte att skydda dig från att spåras. Din kropp och ansikte kommer att registreras, inte bara dina handlingar.

Var och en bör använda kryptering

Jag rekommenderar varmt till alla på denna planet för att kryptera sin kommunikation så mycket som möjligt, men att förstå varför kryptering spelar roll är nyckeln till att använda det på rätt sätt.

Kryptering gör helt enkelt vad det skyddar svårt, inte omöjligt, att komma åt. Varje krypteringsteknik har vissa sårbarheter, oavsett om de är kända eller okända, och kan troligen brytas med tillräckligt med resurser. Så varför använda det?

Genom att använda kryptering kan du få tillbaka balansen till processen för att fördela lämpliga resurser till misstänkta hot.

Utan kryptering, så tillåter vi varje enhet att spela in och arkivera allt, utan svårigheter, all våra digitala kommunikation och information. Med kryptering, tvingar vi dem att fokusera sin uppmärksamhet på högre värda mål.

USA’s regering byggde nyligen en stor anläggning i Utah som kommer att användas för att lagra nästan allt som passerar genom det inhemska telenätet. De kommer även lagra krypterad kommunikation som de ännu inte kan dekryptera, men till vilket syfte? De kommer att lagra det tills de kan dekryptera det utan svårigheter och när det är kostnadseffektivt. Detta innebär att eftersom vi tillåter regeringar att i hemlighet spela in vår information nu, så vi tillåter dem att dekryptera vår nuvarande krypterade information i framtiden.

Slutsats: Kryptering är absolut nödvändigt, men det är inte ett universalmedel, och kan inte avskräcka framtida motståndare.

Det finns bara en lösning, och den är enkel

Vi borde ha lagar för att förhindra myndigheter från att spela in och spara information på obestämd tid. Personlig information om vanliga, laglydiga medborgare. Helt enkelt, vi kan inte tillåta vår okunnighet om teknik förstöra ett fritt och demokratiskt samhälle. Våra politiker borde förespråka defensiva lagar, inte invasiva sådana. Som ett samhälle, måste vi förstå hur tekniken kan kvantifiera oss, hur detta kan lagra den informationen permanent och hur varje enhet, bra eller dåligt, kan använda informationen.